Produkční a organizační zajištění Event Management akcí obsahuje:

         Příprava

         Realizace

         Ukončení akce

 


 

Příprava

-         Návrh charakteru a průběhu akce

-         Výběr a návrhy lokací, rezervace, vyřízení formalit

-         Výběr a pozvání hostů, návrhy a tisk pozvánek, Follow-up

-         Návrhy doprovodného programu

-         Zajištění kompletního programu vč. techniky, účinkujících

-         Návrh harmonogramu příprav a průběhu akce

-         Návrh na zajištění cateringu

-         Zajištění logistiky akce

-         Sestavení rozpočtu