Produkční a organizační zajištění Event Management akcí obsahuje:

         Příprava

         Realizace

         Ukončení akce

 


 

Realizace

-         Dekorace prostor, květinová výzdoba

-         Navigační systém

-         Označení a registrace hostů

-         Režie a koordinace celé akce

-         Programová režie

-         Hostesky

-         Zajištění vhodných dárků

-         VIP-service

-         Pořízení dokumentace z akce