Produkční a organizační zajištění Event Management akcí obsahuje:

         Příprava

         Realizace

         Ukončení akce

 


 

Ukončení akce

-         Úklid a předání prostor

-         Uzavření celé akce s klientem, zhodnocení

-         Finální vyúčtování