Návrhy, realizace a rozpočty reklamních kampaní

- Zjištění potřeb a cílů klienta, rozbor
- Návrhy kampaní, návrhy využití různých metod a způsobů komunikace
- Sestavení rozpočtu
- Realizace kampaně a následné vyhodnocení

  Plánování a nákup médií

 
Návrhy a zajištění promo akcí, Sales Promotion

 
Grafické zpracování inzerátů, bilboardů a ostatních tiskových materiálů, vč. zajištění tisku

 
Návrhy a výroba rádiových a TV spotů

 
Fotografické služby a práce, zpracování výrobků pro firemní katalogy a prospekty

 
Návrhy a zajištění propagačních předmětů a jejich potisku

 
Výroba internetových stránek, konzultace, poradenství, audit internetu

 
Public Relations

 
Interní komunikace