Návrhy, realizace a rozpočty reklamních kampaní

 
Plánování a nákup médií

- Zajištění mediální inzerce ve stejných cenách, které by klient hradil, kdyby si inzerci
   zadával sám přímo u médií.
- Přebírání všech rizik a zodpovědností spojených se zadáváním inzerce.
- Návrhy grafického zpracování inzerce, produkce

  Návrhy a zajištění promo akcí, Sales Promotion

 
Grafické zpracování inzerátů, bilboardů a ostatních tiskových materiálů, vč. zajištění tisku

 
Návrhy a výroba rádiových a TV spotů

 
Fotografické služby a práce, zpracování výrobků pro firemní katalogy a prospekty

 
Návrhy a zajištění propagačních předmětů a jejich potisku

 
Výroba internetových stránek, konzultace, poradenství, audit internetu

 
Public Relations

 
Interní komunikace