Návrhy, realizace a rozpočty reklamních kampaní

 
Plánování a nákup médií

 
Návrhy a zajištění promo akcí, Sales Promotion

- Rozbor trhu na poli působnosti klienta
- Návrh jednorázových či dlouhodobých akcí zaměřených na podporu prodeje
- Návrh, produkce a realizace ochutnávek a předvádění výrobků na klíč vč. zpracování
   celkové strategie (tastingy, samplingy)
- Návrh a výroba POS materiálů, dárkových předmětů a tiskových materiálů
- Návrh a realizace spotřebitelských soutěží
- Zhodnocení účinnosti akcí

  Grafické zpracování inzerátů, bilboardů a ostatních tiskových materiálů, vč. zajištění tisku

 
Návrhy a výroba rádiových a TV spotů

 
Fotografické služby a práce, zpracování výrobků pro firemní katalogy a prospekty

 
Návrhy a zajištění propagačních předmětů a jejich potisku

 
Výroba internetových stránek, konzultace, poradenství, audit internetu

 
Public Relations

 
Interní komunikace