TNS AISA

- návrh a následné zajištění výroby tištěné firemní prezentace

- kompletní organizační zajištění pravidelných dvoudenních společensko-sportovních akcí, účast 150
  zaměstnanců, od září 2001

- X-mas party pro zaměstnance vč. návrhu a zajištění programu a dárků, 150 osob, Praha,
  pravidelně od prosince 2001
 Zpět