PURINA

- organizační zajištění "novoroční akce pro zaměstnance včetně programu", 50 osob,
  SB centrum, Praha, leden 2004
 Zpět