Rauch

- produkce spotřebitelských soutěží vč. zpracování tiskových materiálů

- realizace reklamních kampaní v roce 2001, grafické návrhy, návrh a realizace reklamního spotu
  "Happy Day"
 Zpět