Commerzbank

- organizační zajištění "Víkendové teambuildingové akce pro zaměstnance", 30 osob, hotel Sklář, Krkonoše,
  září 2003
 Zpět