Ferrosan

- organizační zajištění promotion „Multi-tabs“ vč. přípravy databáze navštěvovaných lékáren v ČR i
   SR, návrh a realizace propagačních materiálů do výloh lékáren

- reklamní kampaň při uvedení výrobku Imedeen na trh v ČR, zajištění scanner sesion (speciální
   promotion)

- tisková inzerce pro produkt Imedeen, návrhy a realizace výroby dárkových předmětů

- výroba internetových stránek www.imedeen.cz dle specifického zadání, následná správa těchto
   stránek

 Zpět