Produkční a organizační zajištění Event Management akcí obsahuje:

         Příprava

         Realizace

         Ukončení akce

 


 

- Produkce společenských, sportovních a zábavných akcí

- Incentivní a konferenční servis

- Organizace Outdoor a Indoor Events